Trong quá trình học nhạc chắc có lẽ các bạn đã không ít lần nghe đến khái niệm quãng (interval). Đối với một số người tự học chơi nhạc thì thường bỏ qua khái niệm này vì nó khá khó nhớ và khó hiều. Vậy nên hôm nay Oriole Media xin gửi đến các bạn bài viết tìm hiểu về quãng và độ lớn của quãng nhé!

1. Khái niệm

Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm thanh hoặc note nhạc.

Nếu 2 âm vang lên cùng lúc gọi là quãng hòa thanh ( harmonic interval ). Âm dưới gọi là âm gốc, âm trên gọi là âm ngọn.

Quãng Là Gì? Tìm Hiểu Về Quãng (Intervals) 8

Nếu 2 âm vang lên lần lượt nối tiếp nhau gọi là quãng giai điệu ( melodic interval ).

Quãng Là Gì? Tìm Hiểu Về Quãng (Intervals) 9

2. Độ lớn của quãng

Các quãng được xác định bởi 2 độ lớn :

– Độ lớn số lượng ( quãng 2, quãng 4, quãng 5… ) thể hiện bằng số lượng bậc có trong quãng

Quãng Là Gì? Tìm Hiểu Về Quãng (Intervals) 10

  •  Ở ví dụ trên ta có Sol – Do có độ lớn số lượng là 4( quãng 4 ) vì nó chứa 4 bậc : Sol-La-Si-Do
  •  Tương tự Fa – Re có độ lớn số lượng là 6 ( quãng 6) vì nó chứa 6 bậc : Fa-Sol-La-Si-Do-Re

– Độ lớn chất lượng thể hiện bởi số cung ( tone ) và nửa cung ( somitone ) chứa trong quãng đó

  • Quãng 4 Sol-Do ở vd trên có độ lớn chất lượng là 2,5 cung
  • Quãng 6 Fa-Re ở vd trên có độ lớn chất lượng  là 4,5 cung

Ta có các quãng cơ bản sau :

Quãng 1 Đúng : 0 cung

Quãng 2 thứ : 0,5 cung

Quãng 2 trưởng : 1 cung

Quãng 3 thứ : 1,5 cung

Quãng 3 trưởng : 2 cung

Quãng 4 Đúng : 2,5 cung

Quãng 4 tăng  :  3 cung

Quãng 5 giảm : 3 cung

Quãng 5 Đúng : 3,5 cung

Quãng 6 thứ : 4 cung

Quãng 6 trưởng ; 4,5 cung

Quãng 7 thứ : 5 cung

Quãng 7 trưởng : 5,5 cung

Quãng 8 Đúng ( octave) : 6 cung

Các quãng khi vang lên tạo ra những cảm giác khác nhau cho người nghe, Có những quãng tạo nên tính chất hòa hợp, êm tai, người ta gọi là quãng thuận. Có những quãng tạo cảm giác chói tai, không hòa hợp, người ta gọi là quãng nghịch.

Các quãng thuận được phân chia làm 2 mức độ :

_Quãng thuận hoàn toàn ( rất thuận ) : quãng 1 đúng, 4 đúng, 5 đúng, 8 đúng

_Quãng thuận không hoàn toàn : quãng 3 trưởng, 3 thứ,6 trưởng, 6 thứ

Các quãng nghịch gồm có : 2 trưởng, 2 thứ, 7 trưởng, 7 thứ, các quãng tăng và giảm.

3. Quãng đơn và quãng ghép

_ Quãng đơn là quãng có độ lớn số lượng tối đa là 8

Quãng Là Gì? Tìm Hiểu Về Quãng (Intervals) 11

_Quãng ghép là quãng có độ lớn số lượng lớn hơn quãng 8

Quãng Là Gì? Tìm Hiểu Về Quãng (Intervals) 12

4. Quãng đồng âm

_Quãng đồng âm là trường hợp hai quãng khác nhau về tên gọi nhưng có số cung bằng nhau

 

5. Quãng đảo

_Quãng đảo là đảo lại vị trị của hai nốt trong quãng

Quãng Là Gì? Tìm Hiểu Về Quãng (Intervals) 14

Hy vọng qua bài viết này các bạn đã có thể hiểu được khái niệm quãng trong âm nhạc và từ đó có thể ứng dụng vào trong quá trình chơi nhạc của mình các bạn nhé!