Khi bạn nghe một bài hát bất kì và bạn muốn chơi lại hoặc đánh thêm vào bài đó bằng các nhạc cụ như Guitar, Piano, Sáo,... thì bước đầu tiên bạn phải biết được bài nhạc đó đang ở giọng gì? Từ đó ta mới phân tích và biết được các nốt để chúng ta có thể chơi một cách chính xác.

Vậy "Giọng" là gì?

Giọng hay Tông trong ngữ cảnh âm nhạc thường đề cập đến tông âm, nghĩa là tông cao độ cơ bản của một bản nhạc hoặc một giai điệu. Tông chính (tông gốc) xác định dải âm thanh mà một bản nhạc hoặc một bài hát sẽ sử dụng và dựa trên đó, các nốt nhạc khác trong bản nhạc được xây dựng dựa trên đó.

Để xác định tông giọng trong một bài hát, bạn có thể làm các bước sau:

  1. Nghe bản gốc của bài hát: Đầu tiên, nghe bản gốc của bài hát mà bạn muốn xác định tông giọng. Cố gắng để nghe và nhận biết tông âm chính của bài hát. Điều này có thể được xác định bằng cách cảm nhận nốt nhạc cuối cùng của bài hát hoặc nốt nhạc mà ca sĩ thường bắt đầu hát.

  1. Sử dụng đàn piano hoặc đàn guitar: Nếu bạn có một đàn piano hoặc đàn guitar, bạn có thể sử dụng nó để tìm tông giọng. Bắt đầu bằng cách chơi nốt nhạc mà bạn nghĩ là tông giọng. Nếu nốt này không phù hợp với ca sĩ hoặc bản nhạc, hãy thử các nốt khác cho đến khi bạn cảm thấy phù hợp nhất.

           Ở cách này chúng ta đòi hỏi phải có một lượng kiến thức nhạc lí vừa đủ.

           Phương pháp này chúng ta sẽ xem xét trong bản nhạc này xuất hiện bao nhiêu dấu hóa, để từ đó suy ra các giọng, điệu thức phù hợp. Về phần điệu thức...

            Vd: Khóa biểu của bản nhạc không có dấu thăng hay giáng nào thì bài hát sẽ mang giọng Đô trưởng (C) hoặc La thứ (Am). Mình sẽ xét tiếp nếu bài hát kết thúc bằng nốt C thì sẽ là giọng Đô trưởng (C), nếu kết thúc ở nốt La thì sẽ ở giọng La thứ (Am)

                   Khóa biểu của bản nhạc có một dấu thăng thì bài hát sẽ mang giọng Fa trưởng (F) hoặc Rê thứ (Dm). Mình sẽ xét tiếp nếu bài hát kết thúc bằng nốt F thì sẽ là giọng Fa trưởng (F), nếu kết thúc ở nốt Rê thì sẽ ở giọng Rê thứ (Dm)

  1. Sử dụng ứng dụng hoặc trình phân tích âm nhạc: Có nhiều ứng dụng và trình phân tích âm nhạc trực tuyến có khả năng xác định tông giọng của một bản nhạc. Bạn chỉ cần tải bản nhạc lên hoặc chơi nó qua micro của máy tính hoặc điện thoại di động, và ứng dụng sẽ cho bạn biết tông giọng chính của bài hát.

  2. Xem các nguồn thông tin: Nếu bạn không thể xác định tông giọng bằng cách nghe hoặc sử dụng các công cụ trực tuyến, bạn có thể tìm các nguồn thông tin về bài hát hoặc bản nhạc đó. Có thể tìm trên internet hoặc trong sách về âm nhạc để xem liệu tông giọng của bài hát đã được công bố hay không.

           Các trang web bạn có thể tìm kiếm hợp âm: https://hopamchuan.com/https://hopamviet.vn/

  1. Tham khảo phiên bản trực tiếp: Nếu bạn có phiên bản trực tiếp hoặc phần biểu diễn trực tiếp của bài hát, thường thì tông giọng sẽ được ghi ở phần mô tả để dễ dàng xác định hơn.

Sau khi bạn đã xác định được tông giọng của bài hát, bạn có thể sử dụng thông tin này để hát theo hoặc thực hiện theo bản nhạc.